وبلاگ انوش راوید

انوش راوید و یک سوء تفاهم

      انوش راوید و یک سوء تفاهم،  تیتر یا عنوان چند خط نوشته یک موجود بی نام و نشان است،  که چند جا در اینترنت پست کرده است.  این موجود موذی یا فرد بی نام و نشان،  حتی آنقدر سواد ندارد و فارسی نمی داند،  که برای چند خطش،  که کلی اشتباه انشائی و املایی دارد،  چه عنوانی انتخاب کند.  انوش راوید و یک سوء تفاهم،  برای چند خط نوشته کذایی کاملاً بی معنی است.

انوش راوید و یک سوء تفاهم

پیش نویس

      مطابق معمول عده ای بدون نام و نشان،  و با نام های الکی در اینترنت دشمنی کامل با ایران و ایرانی،  و آزادی اندیشه و قلم دارند.  اینها افرادی هستند،  که از نام خودشان می ترسند،  و آنرا دروغ می نویسند.  چنین افرادی ذاتاً دروغگو هستند،  که حتی نام خود را دروغ می نویسند.  معلوم نیست پدر و مادر آنها کیست،  آنچه که معلوم است،  ایرانی نمی توانند باشند،  فقط مأموریت دارند در اینترنت لجن پراکنی کنند.

     هر ایرانی و هر شخص اهل علم و دانش و معرفت،  اگر پرسش و شبه دارد آنرا مطرح می کند و پاسخ می گیرد،  آنقدر می پرسد تا به پاسخ برسد نه اینکه بی ادب نویسی و کذب گویی کند.  بی ادبی و دروغ گویی از آن افرادی است،  که دشمنی آشکار با مدنیت ایرانی دارند.  در زیر نوشته یکی از این موجودات را بررسی می کنم،  اشتباه های املایی آنرا درست کردم،  و پاسخ می دهم.

تصویر میدان نقش جهان در 1356،  عکس شماره 3356.

   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

لوگو پرسشگر و مطالبه گر باشید،  عکس شماره 1625.

برگه پیوست مدنی و اجتماعی ایران است.

. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .

 انوش راوید و یک سوء تفاهم

نوشته آن موجود و پاسخ به آن

   نوشته موجود با نام الکی:  این روزها کم افرادی نیستند که در دنیای مجازی دست به قلم شده اند و به قول خودشان تاریخ نویسی میکنند.  اگر ادعای مورخ بودن را نکنند. هر چند تاریخ نویس همان مورخ است. خوب این اشکالی که ندارد هیچ، خیلی هم خوب است.  اما زمانی که تخصص در کار باشد.

   پاسخ انوش راوید:  در آزادی اندیشه و قلم که برای اولین بار در کل تاریخ ایران،  اینترنت در اختیار مردم گذاشته،  هر شخص می تواند هر چه بخواهد بنویسد و بگویید.  تشخیص اینکه نوشته هر شخص علمی و یا چه مقدار علمی است،  تعداد علاقمندان و باز تکرار آن نوشت ها در اینترنت،  و مراکز علمی نشان می دهد،  و این موضوع در تشخیص یک شخص عادی با نام الکی و دروغ نیست.

   نوشته موجود با نام الکی:  متاسفانه یک سوء تفاهم در بین مردم ایران پیش آمده و آن این است که همه فکر میکنند. پس از خواندن چند کتاب تاریخ که اتفاقا ان کتب ها را هم اهل فن ننوشته اند. یک پا مورخ پیشه شده اند و صاحب نظرند. و میتوانند دست به قلم بردارند و تاریخ را باز نگری کنند. به قول استاد رجبی همه چیز بچه بازی شده،!!

   پاسخ انوش راوید:  تو که حتی نامت را دروغ و الکی نوشته ای،  چگونه می خواهی تشخیص دهی چه کتابی را اهل فن نوشته و یا ننوشته اند.  تو که حتی یک تحقیق و تحلیل علمی تأیید شده از جانب مردم در اینترنت و دانشگاه ها نداری،  چگونه خود را صاحب نظر و تشخیص می دانی.  تو که معلوم نیست خودت که هستی بچه ای، بزرگی، پیری، چه هستی،  چگونه می گویی بچه بازی شده.

   نوشته موجود با نام الکی:  انوش راوید هم یکی از این هزاران افراد است که از زمان قاجار به این طرف تعدادشان به اندازه ی جمعیت فلات ایران باستان است. افرادی که بدون تخصص داشتن در تاریخ بدون شناخت مبانی این علم دست به قلم برده اند و کتاب نوشته اند و یا نظریه میدهند. و نتیجه هم میشود همین که امروز میبینیم، سر درگمی و هرج و مرج در تاریخ.

   پاسخ انوش راوید:  چه ادعای دانشی داری،  و جمعیت فلات ایران را بمیان می کشی،  تو از کجا می دانی،  با چه سوادی و عقلی می گویی،  این جمعیت بدون تخصص و علم کتاب نوشته اند.  تو درکی از دانش و رشد و تکامل علم نداری،  و هیچ نمی دانی،  که می گویی هرج و مرج شده است.  تاریخ یک علم است و مانند علوم تغییرات دارد،  و این تغییرات بمرور در تحقیق و تحلیل بدست می آید.

   نوشته موجود با نام الکی:  انوش راوید در ابتدای نوشته های بلاگ خود میگوید ساختار اجتماعی تاریخ کلید تاریخ است. سوال اینجاست ایشان از ساختار اجتماعی و جامعه شناسی چه میداند آن هم از تاریخ باستان که با استناد و مدرک نمیشود 10صفحه در باره ی آن نوشت. ایشان در ادامه میگوید وبلاگش به منظور شناخت تاریخ ایران است و زدودن آن از مه دروغی که گرد آن را گرفته.

   پاسخ انوش راوید:  ساختارهای تاریخی اجتماع را هم اشتباه نوشتی و آن مقاله ها را نخوانده ای،  این نشان می دهد،  وبلاگم را نمی دانی،  که هیچ،  بلکه چیزی هم از تحقیق نمی دانی.  فقط مشغول دشمنی با انوش راوید هستی،  موضوعی که انوش راوید از آن بهره می برد و تو نمی فهمی.  شانسی و بدون دانش برداشت از وبلاگم،  جمله آخر بالا را درست گفتی.

   نوشته موجود با نام الکی:  خوب چگونه؟ با عشق و علاقه به وطنم و در جهت اعتلای آن. خوب آیا چنین نوشته ی خارج از تعصب و ناسیونالیسم نیست. فرق یک تاریخ خوان و تاریخ دان در همین است یک مورخ زمانی دست به قلم میبرد که کاملا بی طرفانه و خالی از هرگونه تعصب باشد. در حالی که آقایان به ظاهر مورخ مدام همه را دروغ گو میخوانند و خود را راستگو.

   پاسخ انوش راوید:  عشق و علاقه به وطن کجایش تعصب ناسیونالیسم است؟  اصلاً چیزی از ناسیونالیسم می دانی؟  تو با چه سواد و دانشی می توانی فرق تاریخی ها را تشخیص دهی،  و برای آنها فتوا صادر کنی؟  تو خودت یادت رفت،  که در بالا نوشتی به اندازه جمعیت فلات ایران،  و اهل فن نبوده و کتاب تاریخ نوشته اند.  حال بخاطر دشمنی بی دلیل با انوش راوید،  می گویی همه را درغگو می خواند و خود را راستگو.  تو که خودت فقط در این چند خط،  گفته خودت را نقض کردی،  و به واقع گفتی که خودت دروغ می گویی.

   نوشته موجود با نام الکی:  انوش راویدها همش به دنبال بزرگ نمایی دروغین ایران هستند. و در این راه مثلا اسکندر را ایرانی، چنگیز مغول را دروغ حمله ی مسلمانان را کذب و... میخوانند و ادعایشان نقد دروغ گویان مثل خودشان در آن دوره است، و یا منابع توام شده با افسانه آن دوران. ولی آن ها نمیدانند که ما کوروش و داریوش را هم از افسانه جدا کرده و شناختیم.

   پاسخ انوش راوید:  دم خروس که هیچ،  برج ایفل از تو زد بیرون،  و معلوم شد که ایرانی نیستی.  نوشتی بزرگ نمایی دروغین ایران،  گفته ای که دشمن ترین دشمنان ایران می گویند.  این گفته تو نشان می دهد،  که من انوش راوید یک ایرانی راستین هستم،  و تو یک دشمن واقعی ایران هستی.  دشمنان ایران،  در دشمنی با ایران و تاریخ ایران از هیچ چیز کوتاهی نمی کنند.

      تو مطابق بقیه دشمنان تاریخ ایران نوشته ای،  کوروش و داریوش هم از افسانه جدا کرده و شناختیم.  با این جمع بستن شناختیم،  بوضوح می گویی که باندی هستید،  برای ضدیت با ایران و تاریخ ایران.  در تمام این چند خط نشان دادی،  که انوش راوید بشدت مقابل شما دشمنان ایران ایستاده است.

   نوشته موجود با نام الکی:  به هر صورت امیدوارم این توهم که تاریخ خوان تاریخ دان است بر کنار زنیم و دیگر دچار سوء تفاهم نشویم.

   پاسخ انوش راوید:  تو با این ذهن پریشان و دشمنی با ایران و تاریخ ایران،  نمی خواهد درباره تاریخ خوان و تاریخ دان مطلبی بگویی.  تو حتی نمی دانی مفهوم سوء تفاهم چیست،  و جمع می بندی نشویم را می نویسی.  یعنی دچار سوء تفاهم هستی،  که می خواهی نشوی،  ولی خود را صلاحیت دار نصیحت کردن می دانی.  بطور کلی جمله بندی هایت نشان می دهد،  که فارسی و استفاده از واژه ها و افعال را نیز نمی دانی.

کلیک کنید:  ادامه جنگ نرم بی مغزها با ما

   توجه و مهم:  شما افراد بی نام،  لطف کنید پرسشگر و مطالبه گر باشید،  درست و حسابی،  مانند یک آدم باسواد و خوب،  با نام واقعی خود و با احترام،  تا می توانید بپرسید و پاسخ مطالبه کنید.  با نام های الکی و یواشکی و دزدی و با دروغ و نشر اکاذیب،  نمی توانید نتیجه ای بگیرید.  این روش اشتباه است،  و باعث صدمه به خود و امثال خود می شوید.

انوش راوید و یک سوء تفاهم

اهانت های یک آدم اشتباه

       یک فرد اشتباه،  که مطابق معمول اینگونه افراد نام و نشان ندارند،  با اهانت به من و پارسها،  با کلی غلط املایی می خواست بگوید که:  "خان خانیم کلمه تورکی ست مغولی نیست"  این فرد بی ادب که نشان از تربیت خانوادگی اوست،  اصلاً نتوانست درک کند،  نوشته من درباره خان و خانم چیست.  فقط گویا می خواست بگوید،  که ترکی اصل و مهم است،  و به پارس ها اهانت کند.

      این فرد نیز تحت تأثیر تبلیغات و ترفندهای تاریخ نویسی استعماری،  پان ترک عثمانی شده،  و چون اینگونه افراد توانایی ذهنی کمی دارند،  نمی توانند درک کنند واقعیت چیست و چه بوده.  اصلاً نمی فهمد که پارس یک تیره و کیان انسانی نیست،  بلکه به معنی پارسا و آدم درست کار است،  و این مفهوم شامل همه مردم خوب می شود.

      آذری نیز به معنی مردم اهل آذر و آتش است،  و یک صفت دینی است،  نه نامی برای یک تیره انسانی،  همه مردم ایران آذری و پارس بودند. تورک نیز یعنی باشندگان سرزمین تور،  و این نیز یک تیره انسانی نیست.  تورک در تاریخ توران مانند ایران آمده است،  و هیچ اختلاف تیره ای و نژادی وجود ندارد،  فقط اختلاف زبانی در طول زمان و مکان ایجاد شده است.

      باید به آن اشخاص اشتباه فهماند،  حال چگونه فهماند،  مهم و سخت است،  که دشمن تو و من و همه مردم،  استعمار و امپریالیسم است،  که تو آدم ساده و بی ادب و بدون دستگاه تحلیل و دانش را گیر آورده،  و هر چه خواسته و بخواهد بخوردت می دهد.  با شستشوی مغزی کاری کرده،  که امروزه در منطقه ما یا خاورمیانه اصطلاحی همه بجان هم افتاده اند،  بدون اینکه کمی تأمل در درک و دانش کنند.

تصویر دریاچه خشک شده بختگان،  عکس شماره 8402.  بلای قرن 21:  سطحی نگری.

   توجه:  عده ای که بشدت پیرو و متعصب پان های خودشان هستند،  به دیگران منجمله من می گویند،  تعصب ناسیونالیسم و نژادپرست.  این گفته ها بارها توسط مرحوم ناصرپورپیرار به ایران دوستان و منجمله بمن گفته شده بود.   این افراد بهتر است نگاهی بخودشان بکنند،  ببینند که چه مقدار نژادپرست پان خودشان هستند.  من فقط تاریخ ایران را بررسی می کنم،  در سخن ارگ ایران توضیح نوشته ام.

 انوش راوید و یک سوء تفاهم

پرسشها و پاسخها

   پرسش مهران:  با سلام استاد گرامی همیشه طی صد سال گذشته صحبت از علاقه 17 شهر قفقاز برای پیوستن به ایران شده اساسا نام این شهر ها چیست؟ ایا نژاد ایرانی دارند؟

   پاسخ انوش راوید:  تا قبل از صفویه جغرافیای قبیله ای در آسیا وجود داشت،  از زمان صفویه و با پیدایش بورژوازی استعماری در جهان،  در ایران نیز جغرافیای سیاسی شکل گرفت.  با نگاهی به نقشه جغرافیای سیاسی صفویه متوجه می شویم،  نیمی از کشور ایران را با انواع ترفند و زرنگی استعماری از ایران اصلی جدا کرده،  و بیش از بیست کشور کوچک بدون تاریخ مستقل کردند.

      در حال حاضر اینها کشورها مستقل و در سازمان ملل هستند،  و بسیاری آنها از نظر تمدنی پیشرفته تر از کشور ایران می باشند.  نمونه آن کشور افغانستان است،  که در آن ده ها حزب بطور مستقل فعال هستند،  و مجلس آن کشور نیز تشکیل شده از نمایندگان این احزاب می باشد.  کشور آذربایجان نیز تا حدودی هم به همین گونه است.  کشورهای جنوب خلیج فارس نیز،  که نیازی به گفتن ندارند.

      بنابر این از نظر عقل و منطق،  آنها نباید علاقمند پیوستن به ایران باشند،  زیرا دمکراسی حتی در مراحل اولیه،  در آن کشورها حاکم است.  دمکراسی مهمترین موضوع پیشرفت و ادامه حیات یک کشور و ملت است.  اگر عاقلانه حساب شوند،  این ملت ایران هستند،  که باید به آنها بپیوندند.  تا حداقل از یک دمکراسی حتی نیم بند بهره مند شوند.

      در کشورهای دارای دمکراسی،  مردم با ذهنیت دمکرات،  پیوسته به عقیده احزاب هستند.  خود بخود تعدادی حزب در آن کشورها شکل می گیرند،  که خواهان یکپارچه شدن کشورهای تاریخی آریایی یا آذری یا ایرانی یا ترکی می باشند.  این احزاب بنا به موفقیت در ارائه دانش و بینش،  موجب جلب مردم و آرای بیشتر می شوند،  و می توانند در مجلس های کشور هایشان اقداماتی برای هدف خودشان انجام دهند.

      آن زمان هفده شهر در قفقاز بوده،  ولی امروزه آنجا بیش از چهل شهر پیشرفته شده است،  که هر کدام دارای شرایط شهری و شهرداری مدرن امروزی هستند.  یعنی اصول شهری را با انتخابات در شرایط آزاد،  بدون نظارت های تحمیلی اداره می کنند.  تاکنون دیده نشده بخاطر علاقه به ایران تقاضای یک شهردار یا نماینده ای از ایران های مقیم داخل و خارج ایران کنند.

      آنچه که امروزه برای ما ملت ایران مهم است،  بالا بردن دانش و بینش خودمان،  در رابطه با دمکراسی و محیط دمکرات است.  حتی می توان بمنظور آمادگی عملی،  این مهم را در محیط خانه و مدرسه و کار پیاده نمود.  همچنین می توان دانش و بینش خود را در رابطه با حزب و سندیکا،  در ایران و کشورهای همسایه ایران بالا،  و دید کدام یک از احزاب همسایه تمایل برای ایجاد اتحاد تاریخی و جغرافیایی دارند.

      درباره نژاد بارها مطالب نوشتم،  و در اینترنت هم پر است،  تمام بشر همه یک نژاد هستند،  و همه از هموساپین می باشند.  فقط در شرایط جغرافیای در زمان و مکان،  تغییراتی در قیافه و زبان ایجاد شده.  اصولاً بحث از نژاد کار اشتباه و دور از بینش دمکراسی گرایانه این زمان است.  هر جا صحبت از نژاد آریایی و ترک و کرد و عرب و غیره می شود،  بشدت مخالفت می کنم.  بارها نوشتم آریایی یک فرهنگ است،  یک فرهنگ معمولی،  یک نژاد نیست.

انوش راوید و یک سوء تفاهم

صحنه یک نبرد در مهر هخامنشی،  مجموعه روزن نیویورک،  عکس شمار 8758 .

       در این باره می گویند سرباز هخامنشی سوار بر اسب و لباس پوشیده،  رو در روی سرباز یونانی برهنه است.  ولی شاید یک مراسم باشد.  اگر ثابت شود مراسمی مانند نمایش های گلادیاتورهای روم است،  می توان با این مهر ثابت کرد،  که پیدایش آن ورزش و مراسم و نمایش رزمی از ایران بوده است.

     عده ای برای این مهر نوشته اند،  که پوشش سرباز هخامنشی نشان از تمدن ایرانی،  و برهنه بودن سرباز یونانی عدم تمدن است.  بنظر من بدون بررسی علمی و واقعی این مهر و تاریخ،  نمی توان نتیجه از تمدن گرفت.  چه بسا آن سرباز یونانی اروپایی نباشد،  و چه بسا موضوع چیز دیگری باشد.

   پرسش از عموم:  آیا متن بالا در رابطه با مهر هخامنشی راسیسم و نژادپرستانه است؟  یا یک دید عادی ناسیونالیسم تاریخی است؟  آیا ناسیونالیسم به فاشیسم ختم می شود؟

انوش راوید و یک سوء تفاهم

. . . .

مستند های مربوط

مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

http://arqir.com

کلیک کنید:  نبرد نو پدید و جنگ نرم

کلیک کنید:  استراتژی ملی مردمی ایران

کلیک کنید:  دروغ نامه هایی بنام کتاب تاریخ

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

ارگ ایران   http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تماس با ما      :     http://arqir.com/1

تاریخ ارسال: 1396/11/15 ساعت 19:52 | نویسنده: انوش راوید | چاپ مطلب

وبسایت ارگ انوش راوید