X
تبلیغات
زولا

وبلاگ انوش راوید

تاریخ ابزار و ادوات جنگ


تاریخ ابزار و ادوات جنگ

   پیش گفتار

      ابزار ها و ادوات جنگی،  نرم و سخت،  و نیز تولید و کاربرد همراه تاکتیک های جنگی در تمام تاریخ تعیین کننده تمدن یک سرزمین بوده است.  اخیراً در جنگ افغانستان،  آمریکا با ابزارها و تجهیزاتی که بکار می برد،  نمونه یک کشور با بورژوازی پیشرفته بود،  و افغانستان حکایت از سازمان قبیبله ای دینی داشت.  طبق قوانین و فرمولها و فاکتور های تاریخ اجتماعی همیشه تمدن جلوتر در ساختار تاریخی اجتماعی پیروز می شود،  همین گونه در عراق که نماینده دوره هایی از شاه خدایی نمونه سازی شده قرن 20 بود.  مثال دیگر،  چند سال است می شنویم که آمریکا می خواهد به ایران حمله کند،  و مرتب شعار می دهد و می گوید نقشه روی میز یا توی کشوی میز است،  و این قبیل،  ایران هم متقابلاً چیز هایی می گوید.  هر دو،  آمریکا و ایران در ساختار تاریخی اجتماعی،  شکل بورژوازی پیشرفته دو دهه اخیر هستند.  یعنی ما در این ماجرا تمدن برتر و جلو تری نداریم،  به همین جهت این مسئله چیزی مانند گره سیاسی شده است.  البته در همین مدت کوتاه از تاریخ و بویژه در دهه دوم قرن 21 دارد تمدن جدید کنترل انرژی پدید می آید،  که برتری هایی به بورژوازی خواهد داشت،  جهت اطلاع بیشتر به سازمان آینده بینی مراجعه شود.

      همانگونه که قبلاً نوشته ام،  تاریخ و تاریخ اجتماعی دانش هایی از مجموعه علم جغرافی ـ تاریخ می باشند،  پایه های دید نوین این علم توسط وبلاگ انوش راوید گذاشته شده است.  البته بنا به تقاضای ذهنی جامعه وبلاگ وارد کلاس بالاتری خواهد شد،  این سبک کار نیازمند ورود افراد باهوش علاقمند به این علم و فلسفه وبلاگ می باشد.  این عزیزان با نظر و نقد و مقاله و مهمتر از همه پرسش های خود باعث می شوند،  بتوانم و بدانم که وبلاگ را باید به سطح بالاتری ببرم.  ضمن توجه به تاریخ و فرهنگ یادگیری با هر پرسشی در علم،  انبوهی پرسش دیگر ایجاد می شود.  بدین جهت بخش مهم از تاریخ را که در ساخت و بهره برداری از ابزار های جنگی است،  و تعیین و آشکار کننده واقعیت هایی از تاریخ نبردها در طول زمان می باشد،  به پرسش و تحقیق و تحلیل می گیرم.  چون وبلاگ جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران  تاریخ نوین را از دوران آخر سلسله هخامنشیان  پیگیری می کند،  ابتدا تاریخ نبرد ها را از همین زمان می نویسم.  ادامه دارد و بازنویسی می شود.

   عکس تاریخی تاختن سواره نظام ملی مردمی ایران،  حدود 1300 خورشیدی،  اواخر پادشاهی قاجار،  کیفیت اسب خالص ایرانی کاملاً پیداست،  مشروح در تاریخ ابزار جنگ در ایران،  عکس شماره 2932.  در دروغ های تاریخی دشمنان تاریخ ایران،  برای اینکه ایرانیان را ضعیف و شکست پذیر نشان دهند،  انواع ترفندها بکار می برند،  مثلاً می گویند در زمان قاجاریه،  نظامیان و میلشیا یا بسیج ملی مردمی ایران ناچیز و ناتوان بودند.  آنها از ترفند ها و حقه بازی های سیاسی،  که باعث ضعف حکومت های ایران می شد،  چیزی نمی گویند،  و فقط تقصیر را از آن ایرانیان می نامند.  درصورتیکه تاریخ تمدن ایران به آرامی و با آهنگ تاریخی،  مسیر خودش را طی می کرد،  هرچند این حرکت از زمان پیدایش استعمار و امپریالیسم تغییرات ناپیوسته سطحی کرده بود،  ولی زیر ساخت تمدنی ایران همچنان محکم بود.

   عکس مجسمه سنگی اسب با دهانه و زین،  متعلق به هفت هزار سال پیش،  این مجسمه سنگی تحول بزرگی درباره تاریخ پرورش اسب ایجاد کرد،  محل کشف منطقه تاریخی استان حائل کشور عربستان،  در جوار این اسب کتیبه ای بنام مکعب الحمرا کشف گردیده است،  که نشان از تمدن ایرانی دارد.  عکس شماره 4639 .

   اسب و نبرد

     از بدو تاریخ تمدن اسب همواره انسان را یاری داده است،  در ابتدا به عنوان منبع غذایی بعدها نیروی بارکش و وسیله ای برای حمل و نقل،  و همچنین مهمترین ابزار جنگ بوده است.  امروزه از اسب به عنوان وسیله تفریحی و ورزشی استفاده می شود،  و گاه قیمت های بسیار زیادی هم دارند.  اولین و مهمترین وسیله ای که انسانها در نبرد استفاده می کردند اسب بود،  که تأثیر مهمی در جنگها و سرنوشت ها داشت.  مثلاً بسیاری به اشتباه و یا به دروغ نوشته اند،  که مغولها سوار کارانی بسیار زبلی بودند،  که بعد از پیمودن بیش از 5 هزار کیلومتر توانستند شهر ها و قلعه های ایران را فتح کنند.  اگر کسی از سواره نظام نداند،  براحتی اغفال این قبیل دروغ های نظامی می شود،  و اما اگر شخصی از تاریخ ابزار جنگی بداند گول نمی خورد.  در واقع نفراتی که سوار کار بودند،  بدلیل اسب سواری از نوجوانی پا های پرانتزی داشتند،  و نمی توانستند بصورت پیاده نظام قلعه و شهر را فتح کنند.  برای گرفتن شهر حتماً می بایست نفرات پیاده نظام باشند،  به همین ترتیب افراد پیاده نظام نمی توانستند سوار کاری کنند،  چون بعد از مدت کوتاهی پا و کمر آنها درد می گرفت.  در جنگها بنا به مصلحت نقشه و صحنه نبرد از پیاده نظام و سواره نظام استفاده می کردند.  یا مانند دروغ حمله اسکندر مقدونی،  در آن زمان مقدونی ها و یونانی ها توانایی شناسایی نژادها و انواع اسبها نداشتند،  همچنین برای بهره برداری و تربیت هیچ نمی دانستند.  ولی در دروغ های تاریخی آنها سواره البته روی کاغذ همه جا را پیموده و فتح کردند.  در واقع پرت زن های پاک سلسله هخامنشیان سواران ماهر بودند،  ولی آنها آموزش قلعه گیری و پیاده نظام نداشتند.  عزیزان به این مسائل دقت کنید،  بپرسید و تحقیق نمایید،  و هر پرت و پلا و شعری را به جای تاریخ باور نکنید.

   عکس اسب،  عکس شماره 2201،  اسب تا قبل از چنگ اول جهانی مهمترین ابزار جنگی بود،  در دروغ های تاریخی از نبرد ها گفته و نوشته اند،  ولی چون از اسب و نژاد اسب و سوار کاری شناختی نداشتند،  دروغشان براحتی آشکار می شود.

   اولین دستور پرورش اسب را آریایی ها نوشتند

      در سال 1345 ق.م،  مردی از قوم میتانی به نام کیکولیش،  کهن‌ترین رساله را درباره‌ پرورش اسب به خط میخی نوشت.  بر پایه این رساله که بر لوح‌ های گلی برجای مانده است،  دوره‌ پرورش اسب شش ماه بوده است،  و بهترین اسب‌ها پس از یک اسب دوانی آزمایشی برگزیده می‌ شدند.  پس از آن، اسبان را زیر روپوش پشمی می‌ تازاندند تا عرق کنند،  و از وزن آن‌ها کاسته شود.  اسب‌ها را پیوسته در مسافت ‌هایی که به تدریج زیادتر می‌شد،  به حال چهار نعل یا یورتمه می ‌دواندند،  تا به راه رفتن و دویدن عادت کنند.  برای خوراک دادن و آب دادن دستورهای ویژه‌ای داده شده،  که به هنگام معین و به اندازه آب و خوراک به آن‌‌ها بدهند.  همراه خوراک آن‌ها باید کاه خرد شده باشد،  تا بهتر بتوانند خوراک خود را بجوند.

      این رساله در سده‌ 14 ق.م،  نوشته شده است،  و باید یادآور شد،  که کهن ‌ترین کتاب پرورش اسب یونانی 1700 سال پس از این نوشته شده است.  اقوم آریایی ایرانی میتانی از 1500 تا 1360 ق.م،  در شمال عراق کنونی ساکن و حاکم شده بودند.  آن‌ها زمانی بر کاخ ‌های آشوریان دست یافتند،  اما سرانجام به زیر فرمان هیتی‌ها،  اقوام ‌ دیگری از آریایی‌ها رفتند.  میتانی‌ها در پرورش اسب و ذوب آهن مهارت زیادی داشتند،  و این مهارت را به هیتی‌ها و مردمان میان‌رودان آموختند.  کتاب پرورش اسب نیز برای یکی از فرمان ‌رویان هیتی نوشته شده بود.

      کتاب ‌هایی که در دوره اسلامی،  درباره‌ پرورش اسب نوشته شده است،  همگی نام فروسیه دارند،  فروسیه به معنای پرورش فرس (به فتح ف و ر)،  و فرس به معنای جانوری که از فارس آمده است.  مهم‌ ترین رساله‌ فروسیه را،  نجمالدین ایوب الاحدب الرامه (وفات 694 هجری/1294 میلادی) نوشته است،  که کتاب الفروسیه فی رسم الجهاد نام دارد،  و از ویژگی‌های آن داشتن تصویر های فراوان است.  این کتاب منبع اصلی کتاب‌ های دیگری بوده که در این باره نوشته اند.

   عکس اسب بارکش ایرانی با کره اش،  در ییلاق چلاسر و جل،  این نوع اسب قرنها وظیفه حمل و نقل را در بیشتر نقاط ایران بعهده داشتند،  عکس شماره 2205.

    نژاد های اسب

   * آپالوزا Appaloosa ــ  نژادی از اسب که منشأ آن ایالات متحده بوده،  و با لکه های متنوع رنگی روی پوست به راحتی قابل تشخیص است امروزه این اسبها به عنوان حیوانات اهلی و نمایشی مورد استفاده قرار می گیرند.

   * اسب ابلق Paints ــ  یکی از نژاد های آمریکایی است که به سبب رنگ خاص پوست خود یعنی ترکیب رنگ سفید با رنگ های دیگر قابل تشخیص است،  امروزه این اسبها به عنوان حیوانات اهلی و در جهت مقاصد تفریحی نمایشی مورد استفاده قرار می گیرند.

   * اسب سیلمی Stallion ــ  حیوان نر بالغ که 3 سال یا بیشتر از عمر آن گذشته باشد.

   * اسب یورقه Racking Horse ــ  اسبی که حالت راه رفتنش بین یورتمه و چهار نعل ملایم است،  به این حالت یک پا هم می گویند.

   * پاسو فینو Paso Fino ــ  این اسب از پرو کوبا و کلمبیا بر خاسته و به سبب گام های بریده،  بریده خود شهرت دارد،  از آن به عنوان اسب تفریحی رژه یا نمایش استفاده می شود.

   * خونگرمهاWarm bloods  ــ  نژادها یا آمیخته هایی که حاصل آمیزش اسب های خونگرم عربی و نژاد تاروبرد،  با نژاد های خونسرد و انواع بارکش است،  و در نمایش های سوار کاری و نیز به عنوان اسب شکاری مسابقات پرش و سایر انواع مسابقات اسب دوانی مورد استفاده قرار می گیرند.

   * عربی Arabian ــ  نژادی از اسب که بیش از 2000 سال پیش در جنوب قاره کهن و آفریقای شمالی و بعد ها در شبه جزیره عربستان وجود داشته،  و مبنای نژادی بسیاری از اسب های کنونی گردیده است.

   * مادیان Mare ــ  اسب ماده بالغ دارای 3 سال یا بیشتر.

   * کره اسب Foal ــ  اسب جوان یک ساله نر یا ماده می باشد.

   * کره اسب Colt ـ  اسب نر جوان زیر 3 سال.

   * مورگان Morgan ــ  نژادی که سابقه آن به ناحیه نیوانگلند آمریکا باز می گردد،  اعتقاد رایج آن است که این نژاد از یک اسب برجسته به نام جاستین مورگان حاصل شده،  که خود آمیخته اسب های اصیل عربی بوده است،  این نژاد به عنوان اسب سواری تفریحی و نمایشی استفاده می شود.

   * نژاد اصیل Purebred ــ  اصل یک نژاد شناخته شده را گویند،  بدون آنکه اختلاط نژادی در نسل های متمادی بین آنها رخ داده باشد.

   * نژاد تاروبرد Thaoroughbred ــ  اسب های حاصل از آمیزش اسب های اصیل بریتانیایی با اسب های مراکشی، ترکمن و عربی است،  امروزه این اسبها را در مسابقات اسب دوانی پرش و نمایش سوار کاری مورد استفاده قرار می دهند.

   * ترکمن  Turkmenــ  نژادی از مرکز قاره کهن،  برای مسابقات سوار کاری استفاده می شود.

   * اسب سواری Saddlebred ــ  اسب های سواری در مزارع و گاهی نمایشی مورد استفاده هستند.

   * اسب بارکش Draft breeds ــ  معمولاً از قد بلند و وزنی سنگین تر از اسب های دیگر دارند،  و جهت بارکشی استفاده می شوند.

   * خر یا الاغ Donkey ــ  از لحاظ جثه کوچکتر از اسب هستند،  حیوان نر را خر نر و مادینه را الاغ ماده می گویند.

   * قاطر Mule ــ  حاصل آمیزش مادیون با خر نر است.

   * نعلFarr  ــ  تکه ورق آهن برای نصب در کف سم اسب.

   * نعلبند Farrier ــ  فردی که نعل را به سم اسب می کوبد.

   عکس حمل و نقل های نظامی و غیره نظامی توسط اسب در تاریخ ایران،  عکس شماره 1240،  مشروح در تاریخ مسافرت ایران.  البته تقریباً تمام جهان همین وضع را داشتند،  و هر سرزمینی که نزدیک آب بود،  برای حمل و نقل بیشتر از دریا و آب بهره می بردند.

اسلحه در دوران جدید ایران

  

   عکس تفنگ AK47 یا کلاشینکف،  اسلحه ای که نقش مهمی در تاریخ جنگ افزار های 50 سال گذشته ایران و جهان داشته است،  و بسیاری از انیرانی ها و دشمنان ایران با آن نابود شده اند،  مشروح در تاریخ جنگ افزار های ایران،  عکس شماره 4240.

آنا تومروس ملکه روس

     در چند پست از ما پرسیده اند،  آیا تومروس آنا (یا آنا تومروس)  ملکه ترکهاست؟  بدین منظور سری به اینترنت زدم،  تا ببینم علت این پرسش تکراری در یک زمان چیست؟  دیدم در تعدادی وبلاگ،  یک متن را از روی یکدیگر کپی کرده اند،  و ناخواسته عده ای جوان ایرانی دارند تاریخ خودشان را زیر سئوال و درهمی می برند.  در این متن کپی پیس شده،  هیچ منبعی ذکر نشده،  و فقط بقصد خاص مطرح شده است.  این متن بی سند و مدرک،  در ادامه فرمان ضد کوروش استعمار و امپریالیسم است،  که از همه طرف بی عدد انیرانی شنیده می شود،  منجمله،  تعدادی کمونیست معلوم حال،  تعدادی بنیادگرای مختلف،  تعدادی تجزیه طلب بی برنامه،  و شاید تعدادی اندک دیگر.

   ریشه یابی آناتومروس ــ  هر شخص نامی دارد و هر نام معنی،  و هر معنی ریشه یابی دارد،  درصورتیکه معنی و ریشه یابی نام خود را نمی دانید،  درباره آن تحقیق نمایید یا در نظر ها بنویسید،  تا ما نیز توضیحی دهیم.   آنا =  (آ = حرف اول الفبا،  یا اولین + ن = نا = نان = برکت)،  آنا = اولین برکت یا ملکه و زن.

   توم =  نوعی خاک یا زمین،  بر وزن انواع خاک و زمین مانند:  تون، تور، توس، توت، توپ.

   روس =  اوس = بالا، رئیس،  همان سرزمین روس،  یعنی سرزمین بالا.

   آناتومروس =  بانوی سرزمین بالا.  یا ملکه سرزمین روس.

      در بعضی از وب ها،  آناتومروس را آناتومریش نوشته اند،  روس = بالا = رئیس = اوس = ریش= با آوا های مختلف در گویش های مختلف،  ولی همه به یک معنی است.  روس ها یعنی مردم سرزمین بالا در تاریخ با هخامنشیان تا ساسانیان درگیر بودند،  بخش هایی از آنها با گرمتر شدن هوا در هزاره های سوم و چهارم خورشیدی ایرانی،  به شمال رانده شده یا رفتند،  و نام سرزمین بالا یا روس هم با خودشان بردند.

      جهت اطلاع بیشتر به معنی نام شهرها و روستا های ایران مراجعه شود.  در معنی نام آناتومروس صحبتی از ترک و فارس و... نیست،  فقط با ترکیب حروف الفبای تمدن جی است.

   ـــــ  متن بدون سند و مدرک که تعدادی وبلاگ،  از روی یکدیگر کپی پیس کرده اند،  در زیر:

تومروس آنا،  ملکه آذربایجان و کشته شدن کوروش به دست وی

   از جمله ملتهائی که از کوروش به بدی یاد میکنند،  سُکاها می باشند،  که یکی از اقوام ترکان قدیم بوده و در تحت حاکمیت کوروش قرار نگرفته اند.  ملکه سُکاها بنام تومروس، در نامه ای که به منظور پیشگیری از جنگ،  به کوروش فرستاده است می گوید:  ای ملک به تو نصیحت می کنم،  که دست از این کار برداری،  زیرا معلوم نیست که به نتیجه مطلوب دست یابی،  به فرمانروائی بر قوم خود خرسند باش،  و بگذار بر سرزمین خود سلطنت کنم.  افسوس که به سخنم گوش فرا نخواهی داد،  زیرا آنچه که کمتر به آن می اندیشی صلح و صفاست…  ای خونخوار سیری ناپذیر،  که پسرم را به نیروی افسون بارباده گرفتار کرده ای و او را با نیرنگ به اسارت خویش درآورده ای،  بر خود مبال،  زیرا که این آئین مردان نیست و در میدان نبرد انجام نشده.  با این حال هم من بدی ترا نمی خواهم.  پندم را بپذیر و او را رها کن و خود را تسلیم نمای  بی آن که زیان ببینی و از آذربایجان بزرگ  دور شو.  اگر چنین نکنی به ایزد خورشید سوگند،  که هر اندازه تشنة خون باشی،  از خون سیرت خواهم کرد.

   تومروس پس از این دو پیام،  تمامی جنگ آوران خویش را گرد آورد،  جنگ خونینی در گرفت و کوروش شکست خورد،  و با بخش بزرگی از سپاهیانش در دشت نبرد به خاک افتاد.  آنگاه تومروس سر کوروش را برید،  آنرا در خمره پرخونی فرو برد و گفت:  آن چه می خواهی بنوش تا سیر شوی...

   کوروش پس از فتح بابل،  بر آن شد ماساژت (آذربایجان)  را نیز مغلوب کند،  ماساژت ها از شمال شرق تا غرب ایران و در کرانه رود آراکس (آراز) در همسایگی قوم ایسه دونر زندگی می کردند. ماساژت ها (آذربایجانی ها) بسیار ماجراجو بودند.  حمله به ماساژت ها (آذربایجان) زمانی صورت گرفت که پادشاه ماساژتها (آذربایجانیها) فوت کرده بود و همسر او که زنی به نام مومیریس (تومروس) بود بر آنها حکومت می کرد.  کوروش فرستاده ای را نزد ملکه فرستاد و از او خواستگاری کرد.  تومروس می دانست که کوروش از او خواستگاری نکرده است،  بلکه می خواهد سرزمین آذربایجان را تصاحب کند،  به کوروش پاسخ منفی داد.  وقتی درخواست کوروش توسط تومروس پذیرفته نشد، علیه ماساژت ها لشکر کشی کرد.  تومروس برای کوروش پیغام فرستاد،  که به سرزمین خود باز گردد،  و فکر خام حمله به سرزمین آنها را از سر خود بیرون کند.  ولی کوروش پس از مذاکره با قوم خود،  به این نتیجه رسید که برای جنگ در سرزمین ماساژت ها یعنی سرزمین تومروس،  با آنان روبرو شود.  در جنگی که صورت گرفت پسر تومروس را اسیر کردند،  تومرس از کوروش درخواست کرد،  که به صورت مسالمت آمیز پسرش را آزاد کند،  ولی او پسرش کشت.  لذا تومروس پس از آن،  نیرو های جنگجوی آذربایجانی را گرد آورد،  و به مقابله با کوروش فرستاد.  دراین کشتار،  ابتدا طرفین از دور،  با تیر و کمان با یکدیگر به نبرد پرداختند،  تا کاملا به یکدیگر نزدیک شوند.  وقتی که طرفین زمان درازی با یکدیگر جنگیدند،  بیشتر نیرو های کوروش فرار اختیار کردند،  در پایان این جنگ ماساژت ها (آذربایجانی ها) پیروز شدند.  بخش عظیمی از سپاه کوروش نابود شد،  و در حین این جنگ کوروش نیز پس از 29 سال سلطنت کشته شد.  تومروس مَشکی را پر از خون انسانها کرد،  و از میان اجساد کشته شدگان پارسی،  جسد کوروش را توسط سگی که بر سر جنازه اش پرسه کنان پارس می کرد،  یافت و دستور داد تشتی را پر از خون کرده  و سر کوروش را در این تشت بیاندازند،  و با لحنی سرزنش و تحقیرآمیز چنین گفت:  تو پسرم را از من گرفتی،  من هنوز زنده ام و بر تو پیروز شدم.  حالا تو را از خونخواری سیرمی کنم. مرگ کوروش را در سال 529 پیش از میلاد می دانند.

ـــــــــــــــ پایان متن ـــــــــــــــــــ

      در نام آناتومروس براحتی مشخص است،  که ملکه روس ها است،  زیرا هنوز آنا در اسامی روسی است،  و خود روس نیز در این نام،  بوضوح نشان دهند جایگاه سرزمینی آن ملکه است.  در آن زمان ترک و پارس و کرد و...،  در معنی امروزی وجود نداشتند.  این عزیزان بخشی از تاریخ روس را بجای تاریخ خود نوشته اند،  و کوروش که 50 درصد مدی یا مادی یا همان اجداد ترک و کرد امروزی است را غریبه،  و یک روس را خودی دانسته اند.  از این عده هم وطن خواهش می کنم،  دقت نمایند و براحتی در دام ترفند امپریالیسم نیفتاند.

   ریشه یابی ماساگت ــ  ما = مد = ماد + سا = آسمان + گت یا ژت = بزرگ،  ماساگت (ماد + سا + گت) در کل به معنی آسمان بزرگ ماد است،  که ایسا یا عیسی از آن آمده است،  در وجه و معنی کلمه ماد هیچ قوم و طایفه خاص وجود ندارد.  ماد یا مد به معنی گسترش دهنده است،  و به روحانیون گفته می شد،  مانند پارس یا پرسر،  که روحانیون بودند نه قوم و ملت،  و در میان روحانیون می توانسته از هر طایفه وجود داشته باشند.  توجه نمایید گت با گوت تفاوت دارد،  گوت یعنی اقوام عشایر چادر سیاه ایرانی،  جهت اطلاع به تاریخ ایل های ایران بروید.

عکس غل و زنجیر حمل برده در دوره استعمار،  عکس شماره 1214.

   پرسش 953:  درباره شنگول و منگول و انگول بیشتر توضیح دهید برای خیلی جالب بود؟

   پاسخ انوش راوید:  برای من هم خیلی جالب بود،  که این نظریه کوچک تاریخی،  خیلی موافق و مخالف داشت،  فقط یک خواهش از عزیزان دارم،  درباره نظر و دیدگاه خود سعی کنید بیشتر توضیح بنویسید،  و از مخالفان هم تقاضا دارم،  علت مخالفت خود را بنویسند،  و توضیح تشریحی دهند،  نه اینکه مانند یکی دو مخالف که چند حرف زشت در شأن خودشان می گویند.

      از نظر دیدگاه من،  نقشه زیر نشان دهنده اولین پیدایش تمدن در بعد از پایان آخرین دوران یخبندان است،  در اینباره به لینکها و مطالب وبلاگ بروید و پی گیری کنید.

     نقشه خلیج فارس در هزاره اول خورشیدی ایرانی،  در بخش دهانه خلیج فارس مردم دریانودری بودند،  که تا انگلستان رفتند و استون هنچ را بنا کردند،  انگلها،  در آنجا انگلو ساکسون گفته شدند،  ان = اند = انتها.  در میانه خلیج فارس شنها یا همان سینها بودند،  شن به معنی در نیمه بودن یا شناور (شن + آور) بودن است،  اینها مردم انشان یا انسان هستند،  که در بیشتر ایران و کشور هندوستان پراکنده شدند،  در شاهنامه فردوسی نوشته شده است،  شنگ پادشاه هند ایران،  به یاری افراسیاب شتافت.  در منتهای خلیج فارس منها بودند،  من یا منتها (من+ ته)  تشکیل شده از چهار چارک در سواحل خلیج فارس،  من،  یمن و یومن و یونان شد.  در باره هر یک از این معانی و  گروه ها در وبلاگ توضیح های پراکنده نوشته ام،  بزودی با گرد آوری اسناد و مدارک بیشتر،  همه را در یک پست می نویسم.

   پرسش 594:  باسلام. میخاستم بدانم چرا به ایرانیان عجم میگویند. من تمام مطالب وبلاگ شما را خوانده ام ولی باز سوالاتی دارم. پس اینجوری ما باید به واقعی بودن خیلی از جریانات مربوط به ایران شک کنیم.

   پاسخ انوش راوید:  در وبلاگ چند بار توضیح نوشته ام،  عجم =  ع یا ا = پائین آمده، تولید شده، مربوط به.. + جم = جمشید،  عجم = فرزند جمشید.  درباره ا،  فرهنگ لغات را باز کنید و متوجه معنی آن در واژه ها شوید.  ا ضمن ترکیب با واژه های زبان های ایرانی،  معنی و ریشه یابی ایرانی دارد،  ولی به اشتباه می گویند آن واژه عربی است،  در صورتیکه خود ارب = ا + رب = فرزند رب.

      جمشید = جم + شید = حرارت و گرمی و عشق.  عجم یعنی فرزند جم،  ایرانیان فرزندان جم از تمدن کهن جی هستند.

 

کلیک کنید:  داستان های تاریخی ایران

کلیک کنید:  تاریخ لشکر و جنگ در ایران

کلیک کنید:  تاریخ ورود نام های عربی به ایران

سبز= جنگل های شمال ایران، سفید= آسمان شفاف مرکز ایران، قرمز= سرخی فجر خلیج فارس

    توجه:  اگر وبلاگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبلاگ و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

    جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران:  حمله اسکندر مقدونی به ایران بزرگترین دروغ تاریخ،  حمله چنگیز مغول به ایران سومین دروغ بزرگ تاریخ،  و مقالات مهم مانند،  سنت گریزی و دانایی قرن 21،  و دروغ های تاریخ و حمله های عرب، مغول، تاتار،  و گفتمان تاریخ،  و جدید ترین بررسی های تاریخی در وبلاگ:

http://ravid.ir    و   http://arq.ir

تاریخ ارسال: 1392/08/27 ساعت 15:40 | نویسنده: انوش راوید | چاپ مطلب

وبسایت ارگ انوش راوید